Pentru vizualizarea designului dați click pe planul de amenajare.

A.01 Plan demisol

A.02 Plan parter

A.03 Plan etaj

Rogare către Compania Națională de Investiții (CNI) – 2019.12.04

Rogare către Compania Națională de Investiții (CNI) – 2019.12.20

Rogare către Compania Națională de Investiții (CNI) – 2020.01.13

Încheiere

Către Compania Națională de Investiții – Notă de fundamentare + Solicitare + Anexă

Extras de carte funciară pentru informare

Memoriu și acord

Referat de aprobare

Documentația tehnico-economică (SF)

Încheiere

Aviz

Hotărâre